Mapa karantény

Cíl

Mimořádná situace, kterou právě prožíváme v souvislosti s pandemií COVID-19, bude nepochybně v blízké budoucnosti analyzována z různých úhlů pohledu. Naším cílem je získat znalosti o prostorovém chováním obyvatel v době karantény. Jde o sdílení zkušeností využitelných při zvládání podobných situací v budoucnosti.

Vyplnit dotazník

Sbíraná data

Pro analýzy jsou potřeba data. Nouzový stav vyvolaný pandemií koronaviru přináší řadu změn a omezení do života většiny z nás, mění naše každodenní rutiny, cesty a zvyky. Dotazník Mapa karantény se zaměřuje na získání základních anonymních dat právě o takových změnách. Usiluje o zachycení a srovnání prostorového chování obyvatel v období před vyhlášením epidemických opatření a v období nouzového stavu. Chceme vědět, jak moc se změnil geografický rozsah a skladba míst, která v období nouzového stavu pravidelně navštěvujeme, oproti běžnému každodennímu životu.

Ochrana dat

V dotazníku zadáváte polohu prostředníctvím čtverců o velikosti 250x250 metrů, nikoliv prostřednictvím přesných souřadnic. K jednotlivým vybraným místům neuvádíte žádnou jejich charakteristiku - nepotřebujeme vědět, zda-li se jedná o bydliště, práci či oblíbenou restauraci. Se získanými daty bude pracováno výhradně v agregované podobě. Nikdy nebudou interpretována a prezentována individuální data.

Autorský tým

Dotazník vytvořil tým společnosti Altimapo, která je spin-offem Masarykovy univerzity, ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Sběr polohových dat funguje nad čtvercovou sítí používanou v projektu metropolitní gridové statistiky BrnoUrbanGrid. Vaše dotazy a připomínky směřujte, prosím, na e-mailovou adresu altimapo@altimapo.cz.