Mapa karantény: Dotazník

Budeme velice vděční za Vaši ochotu sdílet s námi prostřednictvím aplikace Vaši zkušenost. Informace, které sbíráme jsou velice jednoduché a zcela anonymní. Budou dílčím, ale užitečným příspěvkem k pochopení dopadů mimořádných omezení na každodenní život.

Více o dotazníku

Kde jste se zdržovali před karanténou?

V následující mapě prosím kliknutím vyberte místa (čtverce), ve kterých jste za normálních podmínek života před karanténou pravidelně trávili určitou část obvyklého pracovního dne - místa, která tvoří prostorovou kostru vaší typické denní či týdenní rutiny (např. místo bydliště, práce, školy; obchod, kde relativně pravidelně nakupujte; park, kam chodíte se psem; místo pravidelného setkávání s příbuznými či známými, apod.). Místa nemusíte nutně vybírat v tom pořadí, v jakém je během dne či týdne navštěvujete. Prosím vybírejte jen místa, ne cesty mezi nimi.

Kde se zdržujete v karanténě?

V následující mapě prosím kliknutím vyberte místa (čtverce), ve kterých pravidelně trávíte určitou část dne v současnosti, tj. v období nouzového stavu.

Pomůže nám, když zodpovíte následující krátké otázky